OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Koło Łowieckie Cietrzew Żary (NIP: 9281098307, REGON: 970418458) (dalej „Administrator” lub „Koło”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kole możliwy jest pod adres e-mail: cietrzew.zary@gmail.com lub pod adresem pocztowym: ul. Okrzei 24, 68-200 Żary Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Koła, czyli:


1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
7) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
8) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.


Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z naszą Polityką retencji danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie może Pan/Pani uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma Pan/Pani również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.


 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
   – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem:  cietrzew.zary@gmail.com

 

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Copyright ©2018 Koło Łowieckie nr 5 "Cietrzew" Żary, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1351165
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem