OD POCZĄTKÓW...


Jest rok 1946. Na ziemi żarskiej osiedlają się zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego, przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski. Zaczyna się dla nich nowe życie. Na odzyskanych terenach powstają nowe struktury państwowości, zakłady pracy, związki i stowarzyszenia. Takim stowarzyszeniem powstałym w styczniu 1946r. było "Stowarzyszenie Myśliwych". Na początku było ich tylko ośmiu. Wśród nich nasz nieodżałowanej pamięci Kolega Kazimierz Wierbil, późniejszy długoletni Prezes Koła. Był on w tym czasie jednym z najwcześniej polujących myśliwych. Zaczęto organizować podwaliny pod formalny Związek Łowiecki i tak 14 września 1946 r. na pierwszym zebraniu "Stowarzyszenia Łowieckiego" wybrano Zarząd Koła w osobach: Jan Dąbrowski - Prezes, Sekretarz - Ewalt Zelent, Łowczy - Aleksander Hercig,  Członkowie Komisji Rewizyjnej - Józef Pieczyrak i leśniczy Stefan Sęk . Na tym zebraniu przyjęto i uchwalono nazwę koła - "Jeleń".
 
Stowarzyszenie funkcjonowało do maja 1953 roku. W tym czasie nastąpił podział Koła na trzy inne. Część  "Stowarzyszenia" przybrało nazwę "Cietrzew" (od nazwy ptaka, którego na tym terenie otaczano szczególną troską), część utworzyło Koło o nazwie "Bażant", które do dziś jest bratnim Kołem dla  "Cietrzewia", a pozostali założyli Koło "Ryś", zrzeszające w większości  wojskowych. 
 
Początkowo nasze Koło posiadało cztery obwody położone na terenie powiatu żarskiego z różną, zmienną lokalizacją. Początki działalności naszego Koła nie były łatwe, ale i też nie było obciążeń finansowych, ponieważ Państwo pokrywało koszty odszkodowań łowieckich. Było ich stosunkowo niewiele, co wynikało z wyniszczonych stanów zwierzyny, spowodowanych wojenną zawieruchą oraz kłusownictwem. Z zapisów historycznych wiadomo, że KŁ "Cietrzew" należało do wiodących w oszczędzaniu i polepszaniu rozwoju zwierzyny. Szczególną rolę w przyroście zwierzyny - zwłaszcza jelenia - w latach 60-tych i początku lat 70-tych odegrało Nadleśnictwo w Przewozie z ówczesnym Nadleśniczym, będącym do dziś członkiem Koła Antonim Palonką. W tym czasie funkcje w Zarządzie pełnili: Kazimierz Wierbil - Prezes, Aleksander Kołosionek - Łowczy Koła, Czesław Pietrucha - Skarbnik, Adolf Stawczyński - sekretarz.
 

Pod koniec lat 70-tych odchodzi Kolega Kazimierz Wierbil i  w dniu 29.04.1979 odbywają się nowe wybory, których rezultatem jest nowopowołany skład Zarządu, w osobach: Bogumił Raganowicz - Prezes, Adam Konieczny - Łowczy Koła, Czesław Pietrucha - Skarbnik, Adolf Stawczyński - Sekretarz. Otwiera to nowy rozdział w historii Koła.

 

19 kwietnia 1984 roku z inicjatywy Św.P. Kol. Jerzego Klabińskiego Koło zakupuje upadłe gospodarstwo rolne w Janikowie. Zryw oraz wielki zapał Kolegów myśliwych, poświęcone przy odbudowie i przebudowie tego gospodarstwa jest do dziś wielkim i chlubnym czynem, którego innego Koła mogą nam pozazdrościć. Koło wraz z kwaterą weszło w posiadanie ziemi o pow. 9,41 ha oraz dwóch stawów hodowlanych.  Czasy stają się coraz trudniejsze. Koła Łowieckie zaczynają być obciążane kosztami, początkowo ograniczonymi, potem coraz bardziej odczuwalnymi finansowo. Aby utrzymać Koło zbierano składki członkowskie, sprzedawano do skupów tusze zwierzyny i rozpoczęto organizacje polowań dewizowych.

 

Dochodzi do kolejnych wyborów, po których Prezesem zostaje Kazimierz Spajcer, Łowczym Koła Janusz Tokarski, Skarbnikiem Czesław Pietrucha, Sekretarzem Jerzy Klabiński. W międzyczasie dochodzi do zmiany Łowczego  Koła na Kol. Ryszarda Bresia oraz Sekretarza na Kol. Kazimierza Bara. Kolejne wybory Zarządu wyłaniają następujący skład - Prezes Janusz Tokarski, Łowczy Koła (obwodu 145) - Marek Czajkowski, Podłowczowie: obwód 149 - Marian Zuba, obwód 138 - Zbigniew Jankowski, Skarbnik - Bolesław Ciechanowicz, Sekretarz - Mieczysław Leszczyński.

 

Koło gospodaruje na trzech obwodach o łącznej powierzchni 17 970 ha, z czego obw. 138 - 4280 ha, w tym powierzchni leśnej 980 ha, obwód 145 - 8560 ha, w tym pow. leśnej 4639 ha oraz obwód 149 o powierzchni 5130 ha z 3730 hektarami lasów. W tym czasie Koło zakupiło wiele sprzętu mechanicznego, rozpoczęło uprawiać ziemię pod zbiory, zagospodarowywać poletka łowieckie, budować urządzenia łowieckie. W międzyczasie zmienia się numeracja obwodów z numeru 138 na 211, ze 145 na 228 i ze 149 na 231.

 

DZIŚ.


Wiosną 2010 roku po wyborach do władz Koła częściowo zmienia się skład. Prezesem zostaje Zbigniew Jankowski, Skarbnikiem - Krzysztof Polus, Łowczy Koła (bez zmian) - Marek Czajkowski, Podłowczy obw. 211 - Jan Ziętek, podłowczy obw. 231- Dariusz Dyba, Sekretarz (bez zmian) - Mieczysław Leszczyński oraz p.o. Sekretarz Adam Polus, który po ciężkiej chorobie i śmierci Kol. Mietka w 2011 roku, obejmuje stanowisko Sekretarza. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Kol. Roman Kaczmarek,  oraz członkowie Komisji: Jan Feduszczak i Kazimierz Bar. Za gospodarkę rolna odpowiada kol. Stanisław Marzec. Koło na dzień 01.04.2012 r. zrzesza 61 członków i szkoli się 4 stażystów.
 
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Nr 5 „CIETRZEW” w Żarach na posiedzeniu w dniu 26.04.2015r, działając na podstawie § 53 pkt. 2 Statutu PZŁ postanawia wybrać do Zarządu Koła na kolejną kadencję :
1. Kol. Zbigniewa Jankowskiego, jako Prezesa Koła
2. Kol. Marka Czajkowskiego, jako Łowczego Koła
3. Kol. Adama Polusa, jako Sekretarza Koła
4. Kol. Krzysztofa Polusa, jako Skarbnika Koła
5. Kol. Jana Ziętka, jako Podłowczego obw. łow. nr 211
6. Kol. Dariusza Dybę jako Podłowczego obw. łow. nr 231
Na  delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze : Kol. Zbigniewa Jankowskiego, Kol. Marka Czajkowskiego.
Do  do Komisji Rewizyjnej wybrano:Kol. Jana Feduszczaka jako Przewodniczącego, Kol. Pawła Fengiera jako członka, Kol. Kazimierza Bara jako członka.

 
W dniu  23.04.2017 roku ze względów osobistych z funkcji Prezesa rezygnuje Kol. Zbyszek Jankowski, który na kandydata na Prezesa wskazuje podczas Nadzwyczajnego WZ Kol. Dariusza Dybę. Uchwała NWZ nowym Prezesem zostaje były podłowczy obw. 231 Dariusz Dyba. Jego funkcję przejmuje dotychczasowy Sekretarz Kol. Adam Polus, natomiast Sekretarzem zostaje były już członek Komisji Rewizyjnej, Kol. Paweł Fengier. Funkcje Łowczego, Skarbnika oraz podłowczego obw. 211 pozostają bez zmian. Do Komisji Rewizyjnej wstępuje Kol. Wacław Maciuszonek.

Koło gospodaruje na trzech obwodach o łącznej powierzchni 18 533 ha. Obwód  228 (połączone 231 i 228) to obwód leśny, natomiast obwód 211 to typowy obwód polny. Łowiska są bogato wyposażone w urządzenia łowieckie. W naszych ostojach znajduje się ponad 250 ambon, ok.450 lizawek. Corocznie dokarmiamy zwierzynę wykładając: ponad 25 ton karmy objętościowej suchej, ponad 80 ton karmy objętościowej soczystej, ponad 50 ton karmy treściwej oraz ponad 3 tony soli. Utrzymujemy 21 pasów zaporowych o łączne długości ponad 5 km oraz ok. 150 ha poletek łowieckich, z czego ponad 40ha to kukurydza na zgryz, 5ha to topinambur, kilkadziesiąt hektarów to pola z gryką, owsem żytem oraz łąki i polanki śródleśne, Nie zapominamy również o zwierzynie drobnej. Co pewien czas Koło zakupuje bażanty i kuropatwy  w celu odbudowy będących w regresie populacji. Corocznie za utrzymywanie gruntów rolnych uzyskujemy dotacje unijne.

Przy siedzibie Koła w Janikowie znajdują się dwa zarybione stawy, z którego korzystają wędkujący koledzy myśliwi. Do pracy w gospodarce łąkowo - rolnej pracownicy mają do dyspozycji cale potrzebne zaplecze sprzętowe oraz logistyczne.  Do pracy w roli wykorzystujemy własne dwa traktory, maszyny rolnicze, garaże, spichlerz. Na potrzeby organizacji polowań zbiorowych wykorzystujemy własny osinobus, który przeszedł generalny remont, dodatkowo posiadamy jeszcze dwie przyczepy typu "Bonanza". Za utrzymanie domku myśliwskiego oraz przygotowanie posiłków odpowiada Pani Mirosława Hofman.
 
Dobre stany zwierzyny (przede wszystkim grubej) oraz możliwość pozyskania cennych i ciekawych trofeów pozwalają myśliwym Koła oraz gościom zaproszonym przeżywać wspaniałe chwile w łowisku, niejednokrotnie przenosząc do historii Koła kolejne niezapomniane przeżycia. Wielu kolegów pozyskało medalowe trofea jeleni byków, parostków rogaczy czy oręży odyńców. Jest również poszukiwanym partnerem dla Biur polowań organizujących polowania dewizowe. Corocznie nasze łowiska odwiedzają myśliwi z Francji, Danii, Belgii, Szwecji, Finlandii.

 

 

Copyright ©2018 Koło Łowieckie nr 5 "Cietrzew" Żary, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 11105091
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem